Kontrast
Typ
A A+ A++
Abmeldung Abmeldung
Registrierung Registrierung
Abmeldung Abmeldung
Registrierung Registrierung

Benoît Dratwicki | Śpiew i gra aktorska w Operze Paryskiej…

Kategorie: Wokalistyka
Zurückgefolgt von: Sie & 0 Benutzer
Zurückgefolgt von: Sie & 0 Benutzer

Early Music PLUS | Practice and Performance

Benoît Dratwicki
Śpiew i gra aktorska w Operze Paryskiej od Ludwika XIV do Rewolucji Francuskiej (1669-1791)

Wykład w ramach webinarium Early Music PLUS – Practice and Performance; 24-26 czerwca 2020 r.
Prowadzenie: ad dr. Dorota Zimna

Zapraszamy do SUBSKRYPCJI kanału Regionalna Inicjatywa Doskonałości na YouTube.com


Podczas wykładu przeniesiemy się do Opery Paryskiej w XVII wieku, funkcjonującej wtedy pod nazwą Académie royale de musique od momentu jej założenia w 1669 roku pod rządami Ludwika XIV do Rewolucji Francuskiej, która przekształciła ja w nową instytucję. Śledząc źródła i dokumenty, zabytki muzyczne, rysunki i dokumentację urzędową spróbujemy zrozumieć jak zorganizowana była grupa śpiewaków i w jaki sposób śpiewano oraz odtwarzano role na scenie w czasach baroku.


Benoît Dratwicki – historyk i teoretyk muzyki specjalizujący się we XVIII-wiecznej operze francuskiej Benoît Dratwicki od 2006 roku jest dyrektorem artystycznym Centre de musique baroque de Versailles. Ta państwowa instytucja zajmuje się odkrywaniem muzyki francuskiego baroku i przywracaniem jej na francuską i międzynarodową scenę.

Benoît Dratwicki, który najpierw studiował wiolonczelę i fagot na Metz Conservatorie, a następnie muzykologię na Sorbonie w Paryżu, jest autorem kilku bardzo dobrze przyjętych monografii, takich jak pierwsza biografia dyrektora opery paryskiej Antoine’a Dauvergne i monografia dotycząca Françoisa Colin de Blamonta. Przygotował także współczesne edycje wielu barokowych utworów i przyczynił się do zrealizowania współczesnych premier, nagrań i wykonań utworów dramatycznych francuskiego baroku. Jest rozchwytywanym autorem bookletów dla prestiżowych wytwórni płytowych – m.in. do zbioru oper francuskich nagranych przez Concert Spirituel, płyt Orfeo Orchestry i Purchell Choir dla Glossy. Dla CMBV przygotował transkrypcje i współczesne wydania muzyki wokalnej (m.in. Lully’ego, Rameau i Glucka).

Od 2006 roku jest aktywnych dyrektorem artystycznym (2006-2009) i doradcą castingowym w Palazzetto Bru-Zane, Centrum Muzyki Francuskiego Romantyzmu w Wenecji. Jest regularnie zapraszany do uczestnictwa w kolokwiach, konferencjach i jury międzynarodowych konkursów. Od wielu lat poświęca się produkcji i wykonywaniu ważnych dzieł z historii muzyki i opery.


Organizator:
Sztuka Doskonałości
Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” w latach 2019 – 2022 nr projektu 007/RID/2018/19, kwota finansowania 9 545 313,20 zł.

Schlüsselwörter