Kontrast
Typ
A A+ A++
Abmeldung Abmeldung
Registrierung Registrierung
Abmeldung Abmeldung
Registrierung Registrierung

Benutzerkonto

Od ponad dziesięciu lat Letnie Kursy Metodyczne Muzyki Dawnej kształtują świadomość estetyki i praktyki wykonawczej muzyki przedromantycznej w polskiej edukacji.


Letnie Kursy Metodyczne Muzyki Dawnej adresowane są do instrumentalistów, wokalistów, chórmistrzów, rytmików oraz tancerzy:

> nauczycieli szkół muzycznych wszystkich stopni,
> studentów, absolwentów i wykładowców uczelni muzycznych,
> uczniów i absolwentów szkół muzycznych II stopnia,
> uczniów ostatnich klas oraz absolwentów szkół muzycznych I st.,
> uczniów i nauczycieli szkół baletowych,
> zespołów kameralnych zajmujących się muzyką dawną,
> grup wokalno-instrumentalno-tanecznych

Kursy ponadto stanowią kompleksową i starannie opracowaną ofertę dydaktyczną doskonalenia zawodowego dla nauczycieli.