Kontrast
Typ
A A+ A++
Abmeldung Abmeldung
Registrierung Registrierung
Abmeldung Abmeldung
Registrierung Registrierung

Benutzerkonto

Anna Stankiewicz jest absolwentką Akademii Muzycznej im F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy oraz Royal Welsh College of Music and Drama w Walii. Specjalizuje się w grze na skrzypcach i altówce barokowej. Pracuje na stałe w Warszawskiej Operze Kameralnej. Anna jest autorką pracy magisterskiej pt.
: ' Improwizacja w muzyce barokowej oraz w jazzie- podobieństwa', którą dla państwa zgodziła się udostępnić. Podobieństwa w improwizacji tych dwóch stylów muzycznych, to wciąż niezgłębiony temat, który pobudza do świadomego słuchania muzyki obu gatunków i otwiera na liczne pytania i kwestie do dyskusji. Inspiracją do napisania pracy dyplomowej był udział Anny w ćwiczeniach z harmonii jazzowej oraz innych ćwiczeniach i wykładach z wydziału Jazzu i Rozrywki w RWCMD w Walii. Uczelniany koncert: "Purcell Re-layed", którego była aktywnym uczestnikiem w 2012 roku, stał się okazją do doświadczenia podobieństw w improwizacji barokowej i jazzowej w praktyce. Fascynacja tematem doprowadziła do wygłoszenia prelekcji w tamtejszym College'u, a z czasem do powstania pracy magisterskiej obronionej na AMuz w Bydgoszczy w 2018 roku.
Adresse
Warszawa
Land
Polska

Benutzer publikationen

Keine Ergebnisse
Alle ansehen

Beiträge des Benutzers

Keine Ergebnisse
Alle ansehen